Facebook Pixel
Växla Nav

Platsbyggt Basturum

72 300 :-
Lagerstatus: Beställningsvara

Visas i vår utställning

Artikelnr
RFPB

Vi platsbygger bastur efter kundspecificerade önskemål. Tillvägagångssättet är vanligen att vår kund presenterar ett utrymme som kan disponeras. Från dessa förutsättningar gör vi ett planlösningsförslag i den standard som vår kund har fastnat för. Oftast genom att se våra olika alternativ i design och material i vår utställning.

Vi bygger bastun "skräddarsytt" på plats så att utrymmet utnyttjas optimalt och bastun blir helt anpassad till förutsättningarna.

Bastun reglas upp och isoleras i golv och tak med minst 45 mm mineralull. Vald bastudörr monteras och eventuella glaspartier. Bastun till och frånluft ventier monteras.

Tak och väggytor panelas med avpassade panellängder så att ytorna blir fria från skarvar. Panelen spikas dolt i sponten. Bastuinredningen som vanligen består av lavar, lavfront och ryggstöd monteras.

I de fall fiberbelysningar väljs så monteras ljuspunkterna i samband med att bastun panelas. Vid annan typ av belysning förbereds eldragningen med elrör i bastuväggarna.

Bastuaggregat och belysning tillkommer. Vi har många alternativ som framgår under respektive varugrupp.

Geografiskt är vi begränsade till Storstockholmsområdet för platsbyggda bastur.

Prisexempel är på denna plattbyggda bastu enligt ritning. Detta är alltså inte en färdig lösning som kan köpas direkt utan kontakta butiken för att få en offert på en bastu med just dina mått.

Produktinformation
Träslag Asp
Mått 2000 x 2000 mm
Höjd 2200 mm
© Copyright Bastuspecialisten 2014-2023