Facebook Pixel
Växla Nav

Boka säljare / rådgivare

Boka en säljare

 

 

 

En installation av en bastu eller eldstad är ingen ”daglig” handel utan ett köp som ska fungera under många år framöver. Det finns många aspekter som ska beaktas för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om Ert önskemål när det gäller både funktion, design, och inte minst prisnivå.

För att erbjuda Er bästa service, ger vi Er möjligheten att boka tid för ett besök hos oss. Vår önskan är att Ni inte ska behöva stå med en nummerlapp och vänta för att diskutera ett så viktigt inköp som en bastu eller eldstad. Med bokad tid kan vi i lugn och ro lyssna och komma med god rådgivning. Genomgången utmynnar som regel i att vi visar aktuella produkter och låter Er jämföra med olika alternativ. I vårt stora sortiment  är en guide som lotsar Er fram till passande produkter en värdefull hjälp.

Efter samtalet har vi som regel ett bra underlag för att lämna en offert. Ibland finner vi att ett besök på installationsplatsen är nödvändigt för att besiktiga förutsättningarna. Oftast gör då säljaren det besöket tillsammans med den montör som ska ansvara för installationen. Allt för att säkerställa att vi kan lämna en offert som är tydlig och komplett.

Flertalet av våra säljare har mer än 20 år i branschen vilket grundar för stor erfarenhet och produkt kännedom.

Det är inte ett krav att boka tid för att få prata med en säljare, ni är varmt välkomna in i butiken eller att ringa och prata med oss även utan bokad tid!

 

Service - Fackkunskap - Kvalité

 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024