Facebook Pixel
Växla Nav

FAQ

 

Våra vanliga frågor och svar

Söker du efter en fråga som inte finns besvarad här?

Skicka gärna in den frågan till oss, så kan vi göra denna sida bättre ehandel@bastuspecialisten.se

Stort tack för hjälpen!

 

Leverans

Hur lång leveranstid har min order?

Leverans sker inom 2–5 arbetsdagar efter vi har fått din beställning av lagerförda varor.
Vid beställningsvaror kontaktar vi dig med leveransbesked så fort vi fått ett ordererkännande från leverantör.

Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Varor som inte hämtas ut hos ombudet inom ca 2 veckor skickas automatiskt i retur till oss. Vi tar då ut en avgift på 140 kr för ej uthämtat paket.

Jag vill returnera eller byta en vara, hur gör jag?

Kontakta vår kundtjänst här så hjälper vi dig vidare.


Betalning - Kort - Säker betalning

Kan mitt kort användas för säker betalning på Internet?

Alla bank- och kreditkort använder nu Verified by Visa / MasterCard Secure Code. Det innebär att du hos din bank ska ansluta ditt kort till säkra internetköp och ange ett lösenord. Detta lösenord använder du sedan vid betalning på Internet.

Hur vet jag att det är en säker webbplats?

När du ska ange ditt kortnummer ska den webbplats som används vara krypterad så att inte en tredje part kan fånga dina uppgifter. Webbplatsen visar ett hänglås som säger att den är certifierad och använder en krypterad förbindelse direkt till banken. Vi använder Svea, d.v.s. kassan och alla betalsätt är Sveas och den är krypterad med SSL.

Vad är CVV-kod?

CVV (Card Verification Value) är de 3 sista siffrorna längst till höger på signaturfältet bak på ditt kort. Detta är ett nummer framtaget för distanshandel och skyddar dig från bedrägerier eftersom kortet måste vara fysiskt närvarande för att CVV värdet skall kunna identifieras. Om du ej har en säkerhetskod kan du lämna fältet tomt. Om du lämnar fältet tomt trots att du har en CVV kod kommer din kortutgivare att neka transaktionen.

 

Betalning - Mitt kort nekas

Är ditt kort anslutet till säker betalning på internet?

Alla bank- och kreditkort använder någon form av säker internet betalning.

Verified by Visa / MasterCard Secure Code används av de flesta bankerna. Det innebär att du hos din bank ska ansluta ditt kort och ange ett lösenord. Detta lösenord använder du sedan vid betalning på internet.

Någon bank kan ha lite olika lösningar med sms och kortläsare. På din bank finner du din lösning!

Mitt kort accepteras inte p.g.a. fel vid auktorisation

Det innebär i regel att du inte har angett rätt lösenord för Verified by Visa / MasterCard Secure Code. Det är i regel inte BankID utan en kod för Verified by Visa / MasterCard Secure Code.

Mitt köp nekas p.g.a. spärrat för köp på internet

Ett kort kan vara spärrat för köp på internet. Detta måste du ändra på din bank.

Mitt köp nekas för att beloppet överstiger en gräns

Ett kort kan ha satt ett maxvärde, för hur mycket du tillåts köpa på internet. Det kan vara ett värde per dag eller per löpande 30 dagar. Detta maxvärde kan du ändra på din bank.


Bastu - Bastuaggregat

Hur väljer man rätt effektstorlek på sitt aggregat?

Man väljer effekt efter volym på basturummet, att tänka på är att man alltid väljer maximal aggregateffekt i förhållande till bastuns volym. Ju högre effekt du väljer i förhållande till rummets volym, desto mindre behöver aggregatet  jobba för att värma upp bastun och hålla värmen i rummet vilket medför att den faktiska elförbrukningen blir mindre.

Tungt väggmaterial i en bastu, som t.ex. betong, glas, tegel och liknande, kräver förhållandevis större bastuaggregatseffekt, detta beräknar man genom att lägga till per 1 kvadratmeter tungt väggmaterial 1kubik på den totala volymen i basturummet.

Var kan jag se vilket säkerhetsavstånd som gäller för mitt aggregat?

För varje enskild produkt, se gällande bruksanvisning för rätt säkerhetsavstånd.

Hur ofta bör stenarna i en bastu bytas?

Bytesintervallet beror främst på hur ofta bastun används. För en privat bastu som används i genomsnitt två gånger per vecka så är lämpligt bytesintervall för stenarna ett år. Stapla om stenarna då och då eftersom de bryts ned vid användning och tätar stenutrymmet vilket hindrar luftcirkulationen mellan stenarna. God luftcirkulation är en förutsättning för att ett bastuaggregat ska fungera riktigt och att rörelementen får en lång livslängd. För en offentlig bastu finns en fingervisning som säger att, används bastun en gång i veckan byter man sten en gång per år. Två gånger i veckan, två gånger per år osv... Vid kontinuerlig drift i offentlig anläggning bör man kontrollera stenmagasinet varje månad och byta stenar vid behov.

Kan man hälla vatten på aggregatet?

Man kan hälla vatten på stenarna i aggregatet när det är uppvärmt för att höja luftfuktigheten i bastun, mängden vatten åt gången beror lite på storlek på aggregat, men en bastuskopa åt gången, ca 1,5dl går bra. Rinner vatten ut från botten på aggregatet så har man hällt på för mycket vatten eller så är stenarna inte tillräckligt varma och man får då avvakta lite innan man häller på mer.

Jag har ett äldre aggregat där en slinga inte fungerar längre, kan man byta slingorna i aggregatet?

Rörelementen går att byta i de flesta fall. Kontakta oss för mer information.

Aggregatet fungerar plötsligt inte eller går inte på alla rörelement?

Kontrollera först att inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut. Om inte så är fallet är det sannolikt att överhettningsskyddet i aggregatet har löst ut. Tylös bastuaggregat har inbyggt temperaturskydd i kopplingsdosan nedtill på aggregatet. Temperaturskyddet utlöses automatiskt om risk för överhettning uppstår. Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av tempskyddet om det inte är åtkomligt från utsidan.

Varför löser överhettningsskyddet i bastuaggregatet ut?

Att överhettningsskyddet löser ut beror oftast på dålig eller försämrad ventilation genom aggregat och basturum. Följ alltid föreskrifterna i bastuaggregatets manual om hur ventilationen till bastun ska vara utformad.
Kontrollera alltid stenmagasinet om överhettningsskyddet löser ut. Stenarna ska ligga ”luftigt” och inte tätt sammanpackade.

Kontakta alltid en behörig elektriker för återställning av överhettningsskydd om det inte är åtkomligt att återställa från utsidan på aggregatet.

Jag får inte varmt i bastun, vad kan vara fel?

Kontrollera först att ingen säkring har löst ut i din el-central. Kontrollera om alla rörelement glöder under uppvärmning. Om de inte gör det kan det bero på att ett överhettningsskydd i aggregatet har löst ut.

Övrigt som påverkar uppvärmningen av bastun är ventilation, temperaturgivarens placering, om bastun är isolerad och tät, om aggregatets effekt är anpassad till bastuns storlek. Tänk även på att om man har material som sten, kakel, betong eller glas i bastun så behövs mer effekt för att värma upp bastun än om det vore en isolerad träbastu.

Om allt verkar vara i sin ordning och bastun ändå inte blir varm kontakta oss eller din elektriker. 

 

Bastu - Manöverpanel

Kan jag använda en gammal manöverpanel till mitt nya bastuaggregat?

I de flesta fall går detta bra, kontrollera med oss eller din elektriker. Idag harr dock många av våra manöverpaneler elektronisk styrning för att klara t.ex. styrning via extern brytare medan äldre modeller oftast har en kapillärrörsstyrning.

Kan man placera manöverpanelen inne i bastun?

Ja, i vissa fall.  Följ manualen till respektive produkt för instruktioner gällande montering av manöverpanelen inne i basturum.

Var skall temperatursensorn sitta?

Se anvisningar till respektive produkt.

När det gäller ångbad så skall givaren sitta ca 180 cm från golvet och inte i närheten av ångmunstycket.

Kabeln till givaren är för kort?

Kontakta butiken för en förlängningskabel.

Kan man styra bastun via Internet eller mobiltelefon?

Det går utmärkt att styra ett bastuaggregat med utvalda fjärrstyrningsanordningar från olika tillverkare. Oftast har de specifika namn eller beteckningar om det finns wifi-styrning färdigt i aggregatet.

En gemensam produkt som behövs är en dörrkontakt som oftast följer med aggregatet eller styrpanelen. Dörrkontakten kommunicerar med manöverpanelen om dörren till bastun är stängd eller öppen. Är dörren öppen går aggregatet inte att starta. Utan dörrkontakten installerad så kommer aggregatet inte kunna fjärrstyras. Att frångå denna funktion är en direkt felinstallation som kan innebära brandfara. Dörrkontakten installeras av behörig elektriker, oftast i samband med installation av aggregat och styrenhet.

 

Bastu - Combi

Ångproduktionen på mitt Combi aggregat har slutat att fungera?

Det finns en väldigt vanlig anledning till att ångfunktionen inte fungerar och det är att sensorerna har blivit igenkalkade. Combi-aggregaten ska avkalkas minst en gång per år om man har mjukt vatten, vid hårt vatten måste det göras oftare. Se i aggregatets användarguide för hur du kalkar av ditt aggregat.

Efter varje användning ska man tömma ut aggregatet på vatten för att undvika att sensorerna kalkar igen.

En annan anledning som kan ligga bakom är att tempskyddet till ångproduktionen har löst ut. Ibland kan det lösa ut om man badar vanlig torrbastu p.g.a. strålningsvärmen. Längst ner på bakplåten på höger sida sitter återställningen för tempskyddet. Tryck tills du hör ett klick så vet du att det är återställt. 

 

Hur mycket vatten ska jag ha i mitt Combi aggregat?

I det större Combi aggregaten på 6 och 8kW rymmer tanken ca 7 liter och på det mindre Combi Compact 4 så rymmer tanken ca 2,5 liter. Aggregatet signalerar med en ljudsignal när tanken är full.

När jag kör mitt Combi 6RC i läge Steam-Sauna så går bara två av tre rörelement i aggregatet?

Det är riktigt. När ånga ska produceras så är alltid ett rörelement i aggregatet bortkopplat. Annars så skulle totala effekten på aggregatet bli för stor.

Aggregatet stänger plötsligt av sig efter ca 15 minuter?

Förmodligen är det ett problem med temperaturgivaren. Om manöverpanelen känner av att den inte får rätt värden från temperaturgivaren så stängs aggregatet av automatisk efter 15 minuter.

 

Bastu - Basturum

Jag vill sätta kakel inne i bastun, kan jag ha gips som underlag?

Det går bra att ha kakel i en bastu men det är några saker att tänka på. Kakel i en bastu blir varmt! Det bränns vid beröring. Var säker på att ytor man kommer i kontakt med är av trä, tex. lavar och ryggstöd. Kakel är även ”tyngre” att värma upp och man kan behöva gå upp i storlek på aggregat. Som tumregel kan man lägga till 1 m³ på rumsvolymen för varje m² ”tungt”(kakel, sten, glas) material man har i konstruktionen. När det gäller underlag till att sätta kakel på inne i bastun så är gips inte att rekommendera p.g.a. de temperaturer som finns i en bastu. Vi har idag inga rekommendationer för underlag vid kakel invändigt i bastun utan hänvisar till leverantörer för respektive skivmaterial för information.

Tänk dock på att en kaklad bastu på t.ex. 2x2m får ca. 16m² vägg vilket skulle betyda att aggregateffekten borde ökas med 16kW. Ett orimligt stort aggregat för en familjebastu. Välj hellre att kakla en del av bastun, en fondvägg eller bakom bastuaggregatet.

Går det bra att ha ett fönster i bastun?

Det går bra men fönstret ska vara av härdat glas för att tåla temperaturväxlingarna utan att spricka. Är fönstret öppningsbart så ska det alltid vara stängt när bastun är igång.

Jag ska bygga min egen bastu, kan jag köpa dörr och färdiga bastulavar ?

Det går bra, vi har dörrar och lavar i flera olika utföranden, kontakta oss för mer information eller titta vidare på hemsidan.

Ska träet i bastun behandlas på något sätt?

Man kan stryka på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv eller trall. Därigenom tillvaratas träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster kan inoljas på båda sidor med Parafinolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta. Invändiga väggar och tak  kan vara obehandlade eller strykas med bastu-skydd som finns ofärgad eller med pigment.

Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa oljeimpregneringen med tätare intervaller.

Jag kan inte ha inluften under aggregatet, går det bra om inluften tas under dörren istället?

Det kan gå bra om aggregatet sitter nära dörren, men det kan också bli problem. Tex. kan överhettningsskyddet i aggregatet lösa ut om ventilationen inte fungerar optimalt. Då det finns så många olika sätt att bygga en bastu på så bör man se till redan när man planerar bastun, att inluften kommer under aggregatet och att utluften tas högt upp, så långt bort från aggregat och inluft som möjligt. Utluften ska ledas tillbaka till samma utrymme som man tar inluft från. Problem som härstammar från felaktig ventilation täcks inte av garanti.

Hur rengör jag bastun?

För att behållningen av badet ska bli maximal är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Städa därför bastun regelbundet, skura lavarna och golvet. Använd vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom doftar gammaldags gott.

Jag har 2,60 högt i tak, är det problem med att ha en bastu med så hög takhöjd?

En bastu värms uppifrån och ner vilket betyder att har man väldigt högt i tak så påverkar det uppvärmningstiden negativt. Man har egentligen ingen nytta av att ha så högt i tak i bastun om man inte har lavar i flera nivåer så utrymmet utnyttjas. Sänk taket så spar du energi och får kortare uppvärmningstid.

Jag bygger bastu på vår ovanvåning med snedtak. Aggregaten hamnar på rummets kortsida där det är snedtak och jag undrar om det måste vara minsta takhöjd 190 cm över hela aggregatet, eller om det räcker att det överstiger 190 cm över halva?

Det är viktigt att man följer de säkerhetsavstånd som finns. Om aggregatet kräver en takhöjd på 190cm så gäller det att takhöjden (från golv till tak) är minst 190cm över hela aggregatet.

 

Bastu - Vedeldat

Spelar det någon roll vilken sten jag har i mitt vedeldade bastuaggregat?

I en vedeldad bastuugn ska det vara större stenar (runt 10-15cm i diameter) än de som används till elektriska bastuaggregat. Om stenarna är för små blir det för dålig luftcirkulation mellan stenarna och de värms inte upp tillräckligt.

Det är viktigt att följa respektive manual för vedeldade ugnar angående stenmängd och hur stenarna ska placera i aggregatet. Använd alltid stenar av hög kvalitet!

Hur ska ventilationen i bastun vara om man har en vedeldad bastuugn?

Till skillnad från när man har ett elektriskt aggregat så ska inluften istället komma en bit bort från vedugnen. Utluft behövs egentligen inte då skorstenen blir bastuns utluft.

Man kan ha en utluftsventil för ventilering av bastun när den inte används men den ska vara stängd när bastun är i drift.

Kan jag minska säkerhetsavståndet från vedugnen till brännbart material?

I vissa fall kan man minska säkerhetsavståndet med hjälp av plåtar eller fibercementskivor med luftspalt bakom. I installationsanvisningarna till respektive modell finns anvisningar om hur det ska utföras och vilka säkerhetsavstånd som gäller.

För att verkligen minimera väggavstånden kan en kalciumsilikatskiva användas. På denna kan du sedan sätta kakel eller måla.

 

Brasvärme - Val av eldstad

Vad ska jag tänka på när jag ska välja eldstad?

Att välja rätt spis för både ändamål och byggnad är viktigt för en god funktion. Om du har träbjälklag så är det som kallas lätta spisar med vikt under 350 kg valet. Om du har platta på mark eller fundament så kan du även fundera på att välja en en tung ackumulerande spis med lång värmelagring. Eldstäder är heminredning och design och format är även viktiga parametrar. Spisens placering gör vissa modeller mer lämpade för hörn andra modeller med stora sidoglas kommer bäst till sin rätt mot rak vägg. Köp inte för stor spis. Du ska kunna elda den så att den brinner miljövänligt och rent utan att det blir för varmt i bostaden.

 

Vilket spisfabrikat ska jag satsa på?

Både när det gäller spis och skorsten ska du tänka långsiktigt. Produkterna har lång livslängd och det gäller att trivas med både stil och funktion under många år. Våra stora tillverkare har resurser och kunskap att erbjuda hög kvalité och dessutom ofta en lång tradition i branschen. Tryggheten att veta att företagen finns kvar och kan leverera reservdelar när det ar dags är inte minst viktigt.

 

Brasvärme - Installation

Behöver jag kontakta myndigheterna för installation?

Spisinstallationer kräver bygganmälan eller i vissa fall byggnadslov. Generellt krävs en bygganmälan om spisen ansluts till befintlig skorsten eller med ny skorsten rakt upp genom tak. Montage av skorsten monterad på fasad med genomgång genom vägg till eldstaden kräver byggnadslov. Befintliga skorstenar bör provtryckas före installation och även kontrolleras av skorstensfejarmästare så att inga andra brister föreligger.

Behövs behörighet eller kan man montera spis och skorsten själv?

Det krävs ingen formell behörighet för braskaminer och skorstenar. Däremot krävs en besiktning i alla lägen vare sig du gör montaget som lekman eller anlitar en erfaren spismontör. Vissa produkter är inte tillrättalagda för oerfarna montörer. Tunga täljstensspisar och vissa kakelugnar rekommenderar tillverkarna auktoriserade montörer för att produkternas garantier ska gälla.

Behöver jag dra in luft utifrån till eldstaden?

Moderna hus har vanligen en mekanisk ventilation som gör att spisens funktion bäst säkerställs om eldstaden har direktanslutning till uteluft. Kanalen kan komma genom golv, vägg eller via skorsten beroende på placering. I äldre hus är uteluft anslutning som regel helt onödigt beroende på att slutna eldstäder förbrukar bara ca. 25 m³. luft per timme.

Hur hög behöver en skorsten vara?

Generellt ska en skorsten vara minst 100 cm över yttertak och avslutas minst i nockhöjd, gärna 20 cm över. Om skorstenen blir högre än 150 cm krävs plattform eller stege för sotning.

Vad behövs på yttertaket?

Taksäkerhet i någon form är ett krav. Glidskydd vid takfot, taksteg eller fast stege på taket. Vid högre fasadhöjd än 4 m krävs fast fasadstege eller taklucka. Från taklucka en stege eller takbrygga. Fråga oss vi kan regelverket och kan ge besked.

 

Brasvärme - Tekniska termer

Vad innebär verkningsgrad?

Verkningsgraden anger hur effektiv eldstaden är på att förvandla tillförd energi i form av ved till värme. Alla våra spisar är miljögodkända och för att klara dessa krav har spisarna genomgående en verkningsgrad som ligger med god marginal över 70%.

Varför anger tillverkarna ett energispann på ex. 3–7kW?

Den lägre siffran visar hur liten effekt spisen kan brinna med och fortfarande uppfylla miljödeklarationen för spismodellen och den övre effekten visar hur mycket värme som kan skapas om spisen eldas enligt tillverkarens specifikation om maximerad vedmängd.

Ofta talas det om CB teknik när förbränningen beskrivs?

Begreppet cb teknik står för clean burning och avser ett förbränningssystem där luft tillförs med en kanal som sitter i eldstadens rygg. Luften tillförs ovanför elden och får rökgaserna att antändas. Man kan se att det brinner i ”luften” ovanför eldhärden.

Resultatet blir en renare förbränning och motverkar pyreldning med påföljande olägenheter.

 

Bad - Ångbad

Det rinner vatten från ångmunstycket?

Troligen så är det beläggningar av kalk på elektroderna som känner av vattennivån eller så är avluftningsslangen till elektrodröret igensatt. Båda ger problemet att ånggeneratorn ”överfyller” vatten.

Vad är skillnaden på ångbad och ångbastu?

En ångbastu är en bastu med lägre temperatur och något förhöjd luftfuktighet, men fortfarande är det ett bastuaggregat som står för värmen.

Ett ångbad har 100% luftfuktighet och temperaturer runt 50 grader och en ånggenerator producerar ånga som både värmer rummet och håller luftfuktigheten på en hög nivå.

Måste det vara ventilation i ett ångbad?

Både ja och nej, generellt gäller att ångbad för privat bruk eller sådana som används under kortare tidsperioder, inte behöver någon egen ventilation. Däremot ska alla ångbad, som är i drift mer än 2 timmar i sträck, av hygien- och funktionsskäl anslutas till mekanisk frånluftsanordning. Denna ska ge en luftväxling motsvarande 10–20 m3 luft per person och timme. Utan denna ventilation minskar ångbadrummets värmeförluster vilket vid kontinuerlig drift innebär att även ångproduktionen minskar.

 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024