Facebook Pixel
Växla Nav

Byt ut din gamla braskamin

Byt ut din gamla braskamin

Byt ut din gamla braskamin

Energimyndigheten har konstaterat att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp, och en betydande sänkning av uppvärmningskostnaden, jämfört med äldre kaminer från 80- och 90-talet. Därför byter många nu ut sina gamla kaminer.

 

Många svenska hem är idag utrustade med en kamin, men det är en stor del av ägarna som inte känner till fördelarna med modern vedeldningsteknik.

Genom att byta ut din gamla kamin mot en ny effektiv och miljösmart kamin, gör du både miljön och din ekonomi en tjänst. Med en modern kamin får du ut mer värme från dina vedträn och bidrar inte till att öka växthuseffekten.

MILJÖVÄNLIG ELDNING

En modern eldstad kan inte jämföras med gamla öppna spisar eller äldre kaminer när det gäller förbränning. Nyare braskaminer har en teknik som säkerställer en fullständig förbränning vilket både ger bra värmeekonomi och miljövänlig eldning. Om kaminen eldas rätt blir det koldioxidneutral värme som inte bidrar till växthuseffekten.

ENERGIMYNDIGHETENS RESULTAT

Energimyndigheten har presenterat ett test som visar att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp jämfört med äldre kaminer från 80- och 90-talet. Testet visar att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent. Enligt Energimyndighetens testresultat finns det stora miljö- och effektivitetsvinster att hämta genom att byta ut gamla kaminer mot nya med modern förbränningsteknik.

ÄLDRE KAMINER BÖR BYTAS UT

En kamins livslängd kan lätt överstiga 30 år, men utvecklingen av förbränningsteknik går betydligt snabbare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, miljövänlig förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år. Energimyndighetens rapport visar att äldre kaminer än så borde bytas ut.

HALVERAD UPPVÄRMNINGSKOSTNAD

Genom att byta ut en gammal kamin mot en ny minskar föroreningar av utomhusluften markant eftersom de har en högre förbränningseffekt och samtidigt får du en stor sänkning av uppvärmningskostnaden. En modern kamin med hög verkningsgrad ger betydligt lägre utsläpp. I gamla kaminer eldar du för kråkorna och får inte särskilt mycket rumsvärme per vedträd. Det går ut hälften så mycket ved för att få samma värme som med en äldre kamin.

MÅNGA DÖR AV UTSLÄPPEN

Enligt Naturvårdsverket dör många i förtid varje år till följd av utsläpp och luftföroreningar från vedeldning i äldre kaminer med gammal teknik, företrädesvis installerade under 1970-, 80-, och 90-talen. De senaste 10 åren har tekniken inom brasvärme tagit ett jättekliv framåt, utsläppen har minskat med mer än 80% och bränsleförbrukningen har gått ner med 25%. Även partikelutsläppen har blivit 3-5 gånger lägre idag tack vare Clean Burn-tekniken.

STORA HÄLSOVINSTER

I Norge räknade man ut att om man skulle byta ut alla kaminer från 1997 och bakåt och genomföra alla ominstallationer inom 6 år skulle det spara 1,2 miljarder i sjukvårdskostnader fram till 2025. Enligt svenska beräkningar är det troligen fler än 500.000 eldstäder som är i behov av att bytas ut i Sverige – en insats som skulle göra stor skillnad för både miljön och folkhälsan.

ELDA RÄTT

Vedeldning är en billig och miljövänlig uppvärmningsmetod om du har en modern braskamin och eldar rätt. Här är några tips du kan tänka på för att få en så effektiv eldning som möjligt.

EN HÖG TEMPERATUR

Få snabbt ordentlig fyr och därmed hög temperatur i eldstaden. Använd torra stickor, papper eller liknande när du tänder och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på vedmagasinet. Följ de skötselinstruktioner som finns för just din anläggning.

EN REJÄL GLÖDBÄDD

Se till att det finns en rejäl glödbädd när du fyller på vedmagasinet. Raka ihop glödbädden och stapla veden så att det finns ett utrymme för en ordentlig luftinblandning mellan vedträna.

TILLRÄCKLIGT MED LUFT

Pyrelda inte, utan se till att det alltid finns tillräckligt med luft till förbränningen. Följ även här de rekommendationer som finnas för just din anläggning. Om det inte finns några rekommendationer, får du se till att hålla tilluftsspjäll och rökgasspjäll tillräckligt öppna. Hellre för mycket luft än för lite.

TITTA PÅ RÖKEN

Ett enkelt sätt att kontrollera att förbränningen är god är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig, sotande förbränning får du svart eller mörkgrå rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära. Eftersom veden innehåller en viss mängd vatten kommer röken ofta att vara vit av kondenserad vattenånga. Det syns tydligast kalla vinterdagar. Varmare dagar ska röken vara i det närmaste osynlig och bara ses som ett värmedaller

5 years ago
© Copyright Bastuspecialisten 2014-2020