Facebook Pixel
Växla Nav

Förbränning och lufttillförsel till eldstad

Förbränning och lufttillförsel till eldstad
Förbränning och lufttillförsel till eldstad

Hur fungerar förbränning och lufttillförsel?

Hur bra förbränning du har och hur luften tillförs brännkammaren är två saker som intimt är förknippade med varandra. Har du otillräckligt med luft till brännkammaren eller till det rum där kaminen står så får du en dålig förbränning. Likaså om du tillför luften på ett felaktigt sätt. Låt oss gå igenom de faktorer som påverkar att du får en optimal förbränning, något som spar både miljön och kaminen och minimerar risken för en sotbrand.

 

Tilluft utifrån

Om det är möjligt är det alltid en fördel att koppla friskluft utifrån direkt till kaminen. De flesta moderna kaminer idag har den möjligheten som standard eller som tillval. Genom att koppla friskluft direkt in i brännkammaren så påverkas inte husets luftbalans av kaminen. Detta är särskilt viktigt i nya moderna hus med balanserade luftsystem. Om det inte finns möjlighet att koppla luft utifrån direkt in till brännkammaren så kan luft tillföras rummet via en ventil placerad så nära kaminen som möjligt.

 

Primär och sekundär luft

När man talar om primär luft så handlar det om den luft som tillförs brasan direkt under upptändningsfasen. Den kommer ofta in i nederkant av eldstaden. Den sekundära lufttillförseln kommer ofta in i överkant av eldstaden och tillförs brasan indirekt. När elden tagit sig så brukar det i regel räcka med att tillföra sekundär luft. Den primära och den sekundära luften regleras ofta med två luftreglage. Vid upptändning ska båda reglagen vara fullt öppna och kan så vara tills elden tagit sig ordentligt och brinner kraftigt. Idag finns eldstäder som sköter detta automatiskt eller att du bara använder ett reglage. Det vi går igenom här är generella råd, det är viktigt att du noggrant följer de anvisningar som följer din produkt.

 

Clean Burning

Clean Burning eller CB-teknik som den kallas kom i slutet av -90 talet då det kom strängare krav på en bättre förbränning. Tekniken innebär att oförbrända gaser och partiklar förbränns i ett andra steg i brännkammaren genom att luft tillförs sekundärt i överkant av eldstaden. Ofta genom öppningar i överkant, bakkant av eldstaden. CB-tekniken har gjort att moderna kaminer idag är upp till 40% effektivare och hela 90% renare än äldre produkter.

 

Hur vet jag att jag eldar rätt?

Det är gott och väl att följa de råd som tillverkaren ger och det vi gått igenom här men hur vet man att man eldar rätt? En första förutsättning är det vi gått igenom här att luft tillförs i tillräcklig mängd och på rätt sätt. En annan viktig förutsättning är att du använder torr ved, vedens fukthalt skall ligga på maximalt 20%. Slår du två vedträn emot varandra så ska du få samma ljud som om du slår två träreglar mot varandra, fuktig ved ger ett stumt ljud.

Om du uppfyller dessa två förutsättning så ska röken från din skorsten inte anas mer än en dallring i luften, den ska i princip vara osynlig. Om du ser röken så eldar du inte på ett optimalt sätt. Detta under förutsättning att du har en modern kamin. En äldre kamin kan vara svår att elda optimalt. 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024