Facebook Pixel
Växla Nav

Ångerrätt och Reklamationsvillkor

Ångerrätt konsument

För privatpersoner tillämpar Bastuspecialisten Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten.

Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Bastuspecialisten uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 4§ gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal." Där tillkommer måttbeställda varor.

Ångerrätt gäller 14 dagar från mottagandet av varan och endast för privatpersoner.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt gäller följande:

Meddela Bastuspecialisten via mail (ehandel@bastuspecialisten.se) för att rekvirera en retursedel inom 14 dagar och returnera beställningen inom 20 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.

Du har som kund rättighet att undersöka varan som du har tagit emot innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Vi ber dig att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan Bastuspecialisten och kunden. Fraktavgiften återbetalas ej. Vid retur betalar du som kund för fraktavgiften. Denna dras av vid återbetalning av den returnerade produkten.

Reklamationsrätt

För privatpersoner tillämpar Bastuspecialisten Konsumentköplagen. Lagenlig reklamationsrätt gäller enligt vilken du som köpare har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på varan. Kom ihåg att spara kvittot då det fungerar som inköpsbevis.

Allmänna reklamationsregler Bastuspecialistens E-handel

Om köparen visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig Bastuspecialisten att i första hand byta ut sådant gods eller i andra hand kreditera köparen med motsvarande fakturabelopp, under förutsättning att felaktigt gods retureneras till säljaren. Det åligger köparen att returnera det felaktiga godset till Bastuspecialisten. Vid reklamation av skadad vara står Bastuspecialisten för eventuella returfrakter.

Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Några andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Reklamation av dolda fel eller skador skall göras av köparen före montering av produkten och inom skälig tid från mottagandet av leverans. Köparen har ingen rätt att reklamera synliga skador på redan monterade produkter. Vid synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan.

Reklamationsfrågor anmäls till Bastuspecialisten.

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans.

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024