Facebook Pixel
Växla Nav

Rätt ventilation i bastun

Rätt ventilation i bastun
Rätt ventilation i bastun

Korrekt ventilation i bastun är viktigt!

En felaktigt utförd ventilation är den vanligaste orsaken till att bastun inte fungerar som den ska. Det kan bland annat orsaka att bastun inte kommer upp till önskad temperatur, ge sönderbrända väggar, eller att överhettningsskyddet löser ut. Det kan även vara bra att veta att garantin på en del aggregat inte gäller om det gått sönder p.g.a. feldragen ventilation då många tillverkare anser att det är handhavandefel.

Här kan du läsa om hur du bygger en optimal ventilationslösning för att bastun ska fungera så bra som möjligt. Våra rekommendationer fungerar på de allra flesta elektriska aggregaten, alternativt följ aggregatets tillhörande manual.

Obs! Rekommendationerna nedan gäller för elektriska aggregat, för vedeldat gäller andra regler.

Tips! Läs även "Hur du bygger din egen bastu - steg för steg" för mer råd hur du går tillväga med ditt bastubygge.

Inluften dras genom väggen, direkt under bastuaggregatet. Ventilstorleken för en familjebastu bör vara ca. 125 cm², och för en större bastu ca. 300cm². Denna ventil ska alltid vara öppen och bör inte vara av stängbar modell. Vänd gärna gallret med öppningen uppåt så att luften lättare når aggregatet i stället för ner i golvet.

Aggregat och dörr bör placeras på samma vägg. Detta p.g.a. att dörrens luftcirkulation ska samarbeta med varmluften från aggregatet. Är detta inte möjligt bör aggregatet placeras så nära dörren som möjligt. Frånluften ska sedan föras tillbaka till utrymmet som tilluften tas ifrån.

Du kan sänka taket i bastun för att använda utrymmet mellan taken för att ventilera bastun, eller dra en ventilationskanal i taket. Obs! Vid sänkning av tak, tänk på att kontrollera aggregatets säkerhetsavstånd upp till tak så att taket inte blir för lågt. Minsta avstånd till tak skiljer sig från aggregat till aggregat och finns med i installationsanvisningen.

Det bör vara maximalt avstånd mellan in- och frånluftsventil. Vi rekommenderar en diagonal placering med inluft under aggregatet och utluft högt upp på andra sidan rummet, som sedan förs tillbaka till utrymmet där inluften tas ifrån.


- Exempel på vanligt förekommande fel -

Om bastuns ventilation går direkt ut utomhus kan vi inte garantera att luften kommer att gå åt rätt håll. Detta riskerar att ge bränd panel och/eller att inte få upp temperaturen i bastun.

Luften går från dörren och direkt ut. Luften står då stilla vid aggregatet och överhettningsskyddet kan slå ut och aggregatet stängs av.

Att hämta tilluften utifrån kan leda till flera problem; Den kalla luften leder till att aggregatet får svårt att värma upp bastun. Dåligt väder så som blåst, lågtryck, låg temperatur, etc. kan även ställa till med problem att det inte blir något insug vilket leder till att överhettningsskyddet löser ut, att bastun inte blir varm och/eller att panelen kan bli bränd. Vi rekommenderar att hämta tilluft från ett förrum eller dylikt.

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024