Facebook Pixel
Växla Nav

Hur du bygger din egen bastu - steg för steg

Hur du bygger din egen bastu - steg för steg
Hur du bygger din egen bastu - steg för steg

Det finns en hel del att tänka på när man ska bygga sin egna bastu. Det är något med att bygga ”bräda för bräda” och se sin bastu formas. Syftet med denna artikel är att vägleda dig genom ditt bastubygge, från planering till ditt första härliga bastubad. En bastu kan byggas på ånga olika sätt. Denna guide bygger på mer än 50 års erfarenhet av bastubyggande. Ta en stund och läs igenom texten så undviker du de vanligaste fallgroparna.

Placering av bastu

En bastu kan i princip placeras var som helst eftersom att man bygger bastun som ett rum i rummet. Viktigt att tänka på är att takhöjden räcker till för det bastuaggregat man valt samt att golvet ska tåla vatten. En duschplats i närheten är också en stor fördel, varför badrummet oftast är den idealiska platsen för en bastu. Men en del av uteplatsen, vindsutrymmet, källaren eller ett överblivet rum kan också vara det perfekta utrymmet att göra om till ett hemmaspa.

Olika typer av basturum

Vi på Bastuspecialisten erbjuder ett stort utbud av färdiga basturum. Vilken storlek och typ du väljer styrs av de utrymme du har till förfogande. Väljer du att bygga dit basturum själv så hittar du i denna artikel de grundläggande kraven och tipsen för hur du bygger ditt basturum. Vi kan även lämna en offert till dig på en helhetslösning där vi tar hand om hela bygget, från planering till färdigt basturum.

Basturum

Bastuaggregat och installation

Bastuaggregatets effekt ska vara anpassat till basturummets volym. Som tumregel gäller ca 1 kW/1,3m3 rumsvolym.  För en bastu med stora glasytor, väggpartier inne i bastun med kakel eller annat tungt material krävs högre effekt. Man brukar lägga till 1 m3/ 1m2 tungt väggmaterial på den faktiska rumsvolymen. Vilken form av bastubad som du föredrar är också avgörande för valet av aggregat. Tänk på att all elektrisk installation ska utföras av en behörig elektriker.

Materialval i väggar och inredning

Invändigt i en bastu är träpanel det traditionella och bästa valet. Exempel på kåd- och kvistfria träslag är al och asp, vilket vi rekommenderar. Gran och furu är också lämpligt för enklare basturum, som då får en mer rustik karaktär. Att välja stenmaterial på vissa väggpartier inne i bastun kan vara dekorativt, tänk bara på att tunga och massiva material på väggarna innebär en längre uppvärmningstid. Stora glaspartier, som är populärt idag, innebär också en längre uppvärmningstid. Glaspartier och tunga väggar kräver oftast ett större bastuaggregat än motsvarande bastu med isolerade väggar och träpanel. Lavar, ryggstöd och dekorraster kan utformas på många olika sätt. Snickeriarbetet, en hållbar konstruktion och en bearbetad ytfinish är det som ger basturummet dess karaktär. Vill du förvissa dig om en genomgående hög kvalitet har vi färdiga inredningar.

Bastuinredning

Golv

Golvet i bastun bör tåla vatten och det kan vara snyggt att välja samma golvbeläggning i bastun som i utrymmet utanför. Ett avlopp inne i bastun kan vara praktiskt vid rengöring, men är inte nödvändigt.

Bastusten

Bastustenen ska vara av diabas eller periodotit, två stensorter som klarar både kraftig upphettning och snabb avkylning. Det är viktigt att stenmagasinet fylls på rätt sätt. Var noga med att följa instruktionerna i anvisningen som medföljer vid leveransen av ditt aggregat.

Rengöring av bastun

För att behållningen av badet ska bli maximal är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Städa därför bastun regelbundet, skura lavarna och golvet. Använd vanlig grönsåpa som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel. Dessutom finns basturent, som är ett effektivt rengöringsmedel för bastu. Efter rengöring är det lämpligt att olja in lavarna med bastuolja.

Bastuinredning


Några viktiga punkter innan du börjar!

 • Det är viktigt att du väljer ett bastuaggregat i förhållande till den volym som ska värmas upp. Tänk på att ett större basturum medför högre installationskostnad, större säkringar och ledningsarea samt att bastun kostar mer i drift. Välj storlek på basturum efter ditt behov.
 • En takhöjd mellan 1900 – 2200 mm är en fullt tillräcklig höjd i en familjebastu. Värmen stiger och hamnar uppe i taket. Viktigt är dock att man anpassar takhöjden efter det bastuaggregat man valt.
 • Bastuaggregat och bastudörr bör placeras på samma vägg. Om detta inte går bör aggregatet placeras så nära dörren som möjligt. Dörrens luftcirkulation ska samarbeta med varmluften från aggregatet.
 • Elinstallation för endast göras av behörig elektriker.
 • Det ska vara maximalt avstånd mellan in- och frånluftsventil, t.ex. diagonal placering. Frånluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. En frånluftsventil får aldrig utmynna i det fria utan ska alltid utmynna till det utrymme som dörr och inluftsventil är placerade. Denna ventilationsregel gäller för flertalet elektriska bastuaggregat. Följ den ventilationsanvisning som medföljer bastuaggregatet. Inluftsventilen placeras i direkt anslutning till aggregatet.

Basturummets olika delar

Basturummets olika delar

Ett basturum kan byggas på många olika sätt och med olika materialval. Vi vill i vår byggbeskrivning beskriva de principer som är gemensamt oavsett om du bygger ett stort påkostat basturum eller ett enklare.

 1. Vi rekommenderar en golvram av aluminium 40x40mm när bastun byggs på färdigt våtrumsgolv.
 2. Stående eller liggande reglar är beroende av hur bastupanelen ska monteras.
 3. Bastudörren ska alltid vara utåtgående och gärna i glas vilket ökar bastuns rymdkänsla. Tänk på att dörrkarmen helst skall vara i samma träslag som bastupanelen. Välj en dörr som är minst 2m hög om dörren skall monteras utan tröskel.
 4. Mineralullsisolering 45mm i väggar och tak (familjebastu). Luftspalt mellan isolering och kalla ytor mot yttervägg och yttertak.
 5. Planera belysningen och strömförsörjningen till bastuaggregatet med elrör i väggkonstruktionen innan väggarna panelas. Elledningarna ska dras utanför bastuns isolering.
 6. Bastupanel av kvistren asp eller al är mycket bra alternativ som ger en hög finish samt är fritt från framträngande kåda. I ett enklare basturum kan granpanel användas. En vanlig dimension på bastupanelen är 15x90 mm, men vi erbjuder även andra dimensioner.
 7. Ett bra golvmaterial i bastun är klinkers eller en helsvetsad uppvikt plastmatta. Lämplig sockelhöjd är 100mm. Panelen spikas med överlappning.
 8. Bastun förses med två ventiler för till- och frånluft. Se särskild beskrivning.
 9. Bastuinredningen (lavar, lavfront och ryggstöd) tillverkas bäst av asp eller al i kvistren kvalitet. Inredningen ska planeras så att golvytan enkelt kan städas.
 10. Ett glasparti ökar rymdkänslan i bastun. Tänk bara på att stora glasytor eller stenmaterial i bastun ökar uppvärmningstiden och kan kräva ett större bastuaggregat.
 11. Det är praktiskt om bastun har ett spygatt (brunn utan vattenlås) eller golvfall mot golvbrunn i angränsande duschrum. Bra ur städsynpunkt och skönt för bastubadaren som kan hantera rikliga mängder med vatten inne i bastun.

Bastuväggens uppbyggnad

Invändigt ska väggen vara klädd med träpanel. Direkt i anslutning till denna sätts 45mm mineralull (i offentliga anläggningar minst 70-95mm). Var noga med isoleringen, då får man en snabb och ekonomisk uppvärmning. En bastu är ett mycket torrt rum, även när man kastar bad, så någon fuktvandring riskerar man inte. Följs bara anvisningen om isoleringens tjocklek och luftspalt så är fuktspärr överflödig.

Bastuvägg mot yttervägg bör ha en luftspalt till skillnad mot bastuvägg mot innervägg där det inte behövs. För att få en luftspalt mellan ytterväggen och isoleringen fäster man ståltråd i ett ”kryss” i bakre kanten av varje regelyta. Därefter pressar man in isoleringen mellan reglarna mot ståltråden. Avståndet mellan yttervägg och isolering torkar bort eventuell kondens.

Placering av lavar

Lavarna monteras löst vilande på lavreglar som skruvas i bastuväggens regelkonstruktion. Den nedre lavregeln anpassas i längd så att den nedre laven kan skjutas under den övre vilket är praktiskt för städning och disponering av bastun. Som lämplig lavhöjd rekommenderas den nedre 45cm från golv och den övre 90cm. Det är uppskattat och dekorativt med ett ryggstöd bakom den övre laven. Lämplig höjd mellan lavens sittyta och centrum av ryggstöd är ca 30cm. även mellanrummet mellan bastulavarna kan byggas igen med en lavfront av ribbor för att dölja golvytan.

Lavar och ventilation

Ventilation

En felaktigt utförd ventilation kan orsaka lite olika problem såsom t.ex. att bastun blir ojämnt varm, sönderbrända väggar samt att överhettningsskyddet löser ut. Följ därför våra anvisningar för bastuns ventilation noggrant, alternativt den anvisning som följer med det bastuaggregat du valt. Mekanisk till- och frånluft av bastu kan leda till torrdestillation av träpanel med risk för brand.

Det ska vara maximalt avstånd mellan in- och frånluftsventil, t.ex. diagonal placering. Frånluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. En frånluftsventil får aldrig utmynna i det fria utan ska alltid utmynna till det utrymme som dörr och inluftsventil är placerade. Annars kan det leda till att temperaturskyddet löser ut, att bastun inte blir varm och att väggarna blir brända. Luften som ventileras ut förnyas kontinuerligt i rummet utanför bastun. Denna termiska ventilationsmetod fungerar oberoende av närliggande rums eventuelle under- eller övertryck. Ett eventuellt tomrum ovanför bastutaket får inte vara helt inneslutet utan måste ventileras.

Läs noggrant igenom medföljande monteringsanvisning från vår leverantör innan du påbörjar bygget av ditt basturum.

OBS! För vedeldade bastuugnar gäller andra regler.

 

Tips! Läs även "Rätt ventilation i bastun" för mer ingående förklaring hur man bäst konstruerar bastuns ventilation och vad man bör undvika.

 

Alternativ till att bygga din egna bastu från grunden

Vill du inte bygga ditt basturum från grunden kan du välja ett monteringsfärdigt basturum. Dessa är kostnadsmässigt jämförbart med ett professionellt platsbygge. Tiden för att bygga ett monteringsfärdigt basturum varierar givetvis beroende på modell, men utförliga anvisningar och genomtänkta konstruktioner gör arbetet okomplicerat. Samtidigt får du därigenom en bastu med den hantverksmässiga finish som kännetecknar en kvalitetsprodukt som ska användas i många, många år framöver.

Vill ni ha hjälp med monteringen eller ett skräddarsytt basturum från grunden kan vi på Bastuspecialisten hjälpa till, vi utför montering i Stockholm med omnejd. Kontakta oss så går vi igenom era önskemål och ger en offert.

 Färdigt basturum

Lycka till med ditt bastubygge!

 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024