Facebook Pixel
Växla Nav

Tips för eldning av braskamin

Tips för eldning av braskamin
Tips för eldning av braskamin

Var alltid noga med att följa de eldningsinstruktioner och skötselråd som följer med varje eldstad, då får du glädje och nytta av den i många år!

Rätt luftmängd

Var noga med att följa den eldningsinstruktion som följer med varje braskamin. Eldstaden är normalt utrustad med två tilluftsventiler, en för primärluft och en för sekundärluft. Normalt har du båda reglagen fullt öppna när du tänder upp för att sedan reducera eller helt stänga primärluften. Därefter reglerar du intensiteten på elden med reglaget för sekundärluft. Veden ska brinna intensivt, då utnyttjas den bäst och föroreningar och partiklar förbränns effektivt. När du fått upp värmen i huset reglerar du temperaturen i rummet med mängden ved du lägger in i kaminen.

Osynlig rök

Att man eldar på ett optimalt sätt syns enklast på röken från skorstenen. Om röken är svart tyder det på en ofullständig förbränning, förmodligen beroende på att temperaturen i brännkammaren inte är hög nog. Vid en korrekt och fullständig förbränning skall röken vara luktfri och i princip osynlig, man ska bara ana en ljus ånga som dallrar ovanför skorstenen.

Regelbunden rengöring

Rengör regelbundet din kamin och skorsten invändigt, minst en gång per år. Oftare om du eldar gran och tall som ger mer sot än t.ex. björk. Bara någon millimeter sotbeläggning minskar effekten på din braskamin vilket gör att värmen försvinner ut ur skorstenen i stället för att komma rummet till godo.

Skilda träslag värmer olika

Tänk på att hårda träslag som t.ex. ek och bok utvecklar en högre och intensivare värme än samma mängd av ett lättare träslag som exempelvis björk. Var därför försiktig när du eldar med ett hårt träslag så att du inte skadar din kamin. Vi avråder från att enbart elda med hårda träslag, det bästa är att blanda. Väger du din ved så får du samma värme per kilo ved oavsett träslag.

Stryp inte lufttillförseln till natten

Förr så ströp man ofta lufttillförseln maximalt efter sista vedinlägget för att få veden att brinna så länge som möjligt över natten. Denna metod som kallas pyreldning kan vara direkt farlig då det ökar risken för en skorstensbrand och den skapar dessutom stora föroreningar. Energin tas inte tillvara på ett effektivt sätt, varför värmeutbytet blir dåligt. Lägg gärna in som sista vedinlägg för natten några vedträn av ett hårt vedslag som brinner längre, men låt det brinna normalt. Då har du ofta en eldstad som är ljummen på morgonen och det går lättare att göra upp en ny eld.

Öppna ett fönster

Det är viktigt att snabbt få fyr på veden och när skorsten är kall kan det vara trögt att få fart på elden. Låt gärna eldstadsluckan stå på glänt en stund så att elden får rikligt med syre. En del hus är så täta att det kan vara nödvändigt att ställa ett fönster eller en dörr på glänt för att upptändningen ska ta fart. De flesta moderna gjutjärnskaminer och braskaminer är förberedda för att koppla tilluft direkt in till brasan.

Hur tänder man bäst?

Idag är man överens om att det bästa och mest effektiva sättet att tända upp en brasa är att göra det uppifrån. Elden sprider sig då nedåt och utvecklar mindre rök vilket också ger renare glas. Stapla vedträden ganska tätt och toppa med lite finhuggen tändved, lägg sedan några tändkuddar överst och tänd på. Eldstaden kommer snabbt upp i drifttemperatur vilket är viktigt för att ge en ren och miljövänlig förbränning. Dessutom brinner veden längre.

Alltid flera vedträn

Lägg aldrig på ett ensamt vedträ när du fyller på ved, den slocknar lätt då det krävs flera vedträn för att hålla igång förbränningsprocessen. Lägg alltid på minst 2-3 vedträn vid varje vedinlägg.

 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024