Facebook Pixel
Växla Nav

Bygganmälan & Kontrollplan

Spisutställning hos Bastuspecialisten

 

En bygganmälan krävs för att installera en eldstad som ska anslutas till befintlig skorsten eller till en ny skorsten som monteras rakt upp genom yttertak. Ansökan om byggnadslov krävs då skorstenen ska monteras genom yttervägg och upp efter fasad.

I båda alternativen  ska blanketten åtföljas av en husritning som visar skorstenens placering och höjd över yttertak. Dessutom en ritning som visar planlösningen med spisens placering inritad.

En kontrollplan ska upprättas innehållande alla uppgifter som säkerställer att både produkt och installation sker enligt gällande regelverk.

För eldstäder krävs som regel även en produktspecifikation, som säkerställer att eldstaden uppfyller gällande regler och miljökrav.

Vi hjälper våra eldstadskunder med kompletta handlingar och ritar in spis och skorsten på husritningar. En förutsättning är att Ni tar fram en husritning som visar huset med höjd och takvinkel.

 

Service - Fackkunskap - Kvalité

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024