Facebook Pixel
Växla Nav

Nya regler för vedspisar

Nya regler för vedspisar
Nya regler för vedspisar

Förlängd övergångsperiod till 30 september 2019! Från och med den 1 oktober 2019 så kommer det regler som finns för kaminer och vedspisar som eldas med ved att ändras. Bakgrunden till att det sker en regeländring är för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften, som sker från bla vedeldning.  Bakom dessa skärpta regler står Boverket och ett EU-direktiv som börjar gälla 2020.

Om du redan har en kamin berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda kaminen som vanligt.

Om du däremot går i tankarna att köpa en ny kamin eller vedspis så finns det inget att oroa sig över då vi spisarna vi säljer redan uppfyller gällande regelverk. Så välkommen in till oss så hjälper vi dig att få en spis som både skänker värme och mys och uppfyller gällande miljökrav.

 Contura

I korthet är det detta som gäller:

  • Du som redan har en vedspis eller kamin i huset kommer inte att beröras av förändringen.
  • Dessa nya krav gäller för nyinstallationer av kaminer och vedspisar.
  • Om du vill återinstallera en gammal kamin i ett äldre hus kan du kontakta din kommun för att ansöka om dispens av kulturhistoriska anledningar.  
  • Du som har en kamin och vill byta ut den nu omfattas inte av reglerna, men ett nytt förslag är framarbetat. Det finns redan godkända kaminer på marknaden och vi rekommenderar att välja en sådan för miljön och hälsans skull.

 

Vedspisar

Sedan slutet på 1800-talet har vedspisarna tagit stor plats i våra kök och är ett kulturarv som bör tas hand om. Förbudet gäller endast nyinstallation av en äldre vedspis. Det finns många spisar som både har ett traditionellt utseende och som uppfyller moderna miljökrav. Varför inte installera något som ser traditionellt ut, men som är bättre för hälsa och miljö?

Den stora skillnaden mellan en ny och gammal vedspis är förbränningen och vår leverantör Josef Davidsson har gjort en sammanställning där de går igenom skillnaderna mellan en nytillverkad köksspis med ny förbränningsteknik och förbränningstekniken för en äldre vedspis ex. Husqvarna 27, Husqvarna 227, Norrahammar 626 osv. (Längst ned i dena artikel kan du klicka på en bilaga för att se denna bild i större format.)

sammanställning för gamla och nya köksspisar

Du som ha en vedspis i bruk hemma redan omfattas inte av detta och kan fortsätta laga mat på den vid ett strömavbrott eller använda som värmekälla.

 vedspis

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?

Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de har acceptabla utsläppsnivåer och av kulturhistoriska skäl.

Varför är det viktigt att tänka på hur man eldar?

Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Sättet man eldar på har stor påverkan på utsläppen. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp.

 

Sammanfattningsvis:

1. Ingen förbjuds elda i en befintlig kamin eller spis. De påverkas inte alls av de nya reglerna.

2. Vid nyinstallation av en kamin/spis gäller de nya reglerna, som kommit till för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften.

3. Om man byter en kamin, så gäller de nya reglerna inte. Men det finns förslag om att de ska gälla i framtiden.

Följande bilder visar några exempel på vedspisar som redan finns på marknaden som vi säljer och som uppfyller gällande svenska samt kommande miljökrav. Det råder således ingen brist på produkter som förenar god miljöprestanda med traditionellt utseende. 

Traditionella vedspisar

 

Önskar du mer läsningen rekommenderar vi denna sida: 


Klicka här för Josef Davidsson Flödesschema

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024